Dušan D. Fabian

 

[Dukov Medailón]                            [Dukove Spisy]                                 [Dukov Archív]                                 [Dukove Odkazy]

 

 

DUKE ODPOVEDÁ NOVINÁROM

(Rozhovory…)

 

DUKE SI TRHÁ VLASY

(Recenzie…)

 

DUKE OBEŤOU MYSTIFIKÁCIE

(Zaujímavosti, Poviedky z pera Michala Spádu…)

 

DUKE V OBRAZOCH

(Galéria...)

 

 

KOVOVÉ DISKY

                                                                                                                      (Duke and friends recenzujú metalové albumy...)

 

Kovové disky 1 (Fantázia #41, VII/2008)

Kovové disky 2 (Fantázia #42, IX/2008)

Kovové disky 3 (Fantázia #43, XI/2008)

Kovové disky 4 (Fantázia #44, I/2009)

Kovové disky 5 (Fantázia #45(01), III/2009)

Kovové disky 6 (Fantázia #46(02), VI/2009)

Kovové disky 7 (Fantázia #47(03), VII/2009)

Kovové disky 8 (Fantázia #48(04), X/2009)

Kovové disky 9 (Fantázia #49(01), II/2010)

Kovové disky 10 (Fantázia #50(02), V/2010)

Kovové disky 11 (Fantázia #51(03), VII/2010)

Kovové disky 12 (Fantázia #52(04), X/2010)

Kovové disky 13 (Fantázia #53(05), XII/2010)

Kovové disky 14 (Fantázia #54(01), III/2011)

Kovové disky 15 (unpublished, IV/2011)