DUKE PODPISUJE ŽIVÉHO MĚ NEDOSTANOU!

(Fénixcon 2010, 4.12. Brno, Hotel Slovan)

Brokilon za okrúhlym stolom...

Petra Neomillnerová, Ďuro Červenák, DuKE, Robert Pilch...

Robert a Petra...

A podpisujeme a podpisujeme...

Pozdrav od Ďurových ultras na záver...