DUKE ZBIERA MATERIÁL

 

Spišský hrad...

 

Spišský hrad – mučiareň...

 

Banská Štiavnica...

 

Banská Štiavnica – Kostolík svätého Juraja...

 

Nitra...

 

Košice – Archeológia...

 

Košice – ossarium...