Dušan D. Fabian

 

[Dukov Medailón]                             [Dukove Spisy]                                 [Dukov Archív]                                 [Dukove Odkazy]

 

 

ZASKVELO SA...

 

Poviedky v literárnych súťažiach:

MIGRÉNA, súťaž Béla 2001, 1. miesto

MIGRÉNA, Cena Gustáva Reusa 2001, finálová poviedka (bez umiestnenia)

TRI ČIERNE UTORKY, súťaž Béla 2002, 1.miesto

 

Iné ocenenia:

Encouragement Award Eurocon 2006 – Európska cena pre začínajúcich autorov, Slovensko

Istron 2006 - Cena slovenských fanúšikov fantastiky, kategória Poviedka (V PREDVEČER PRVÉHO MÁJA)

Čestné uznanie Akademie science fiction, fantasy a hororu 2009 za poviedku DVADSIATY ŠIESTY KRÍŽ

                                             

Nominácie:

Cena Akadémie SFFH 2007, kategória román (INVOCATIO ELEMENTALIUM)

Cena Einsteinův mozek 2007, kategória román (INVOCATIO ELEMENTALIUM)

 

 

BACK